Za co jsme získali Zelenou stuhu v krajském kole a třetí místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2011?

Níže vložené obrázky vypovídají o tom, co pozitivně ovlivnilo hodnotící komisi k udělení zmíněného ocenění. Najetím šipky na obrázek spatříte popisku toho, co symbolizuje. Jsou zde pouze střípky z pestré plejády všeho, co se učinilo, činí a činit bude. Naleznete zde i další fotografie z celého správního území. Je zde zachycen i život na venkově. Fotografie jsou a budou průběžně doplňovány.

Radvan - rybník u Čeňovic

Čeňovice - netradiční pohled od lesa za Humencem

Kostel v popředí s pasoucím se skotem

Koledníček

Mladí koledníci


Teplýšovice - duben 2012


Rybníky mezi katastry Čeňovice a Teplýšovice

Teplýšovice s kostelem sv. Havla v popředí - jaro 2012

Zdobení vajec na pomlázku

Příprava na velikonoce - starší učí mladší plést pomlázky

Cesta k rybníkům u Čeňovic - březen 2012 - krajina se pomalu probouzí

Kamenná výklenková kaplička u Čeňovic

Zimní krajina - pohled z hranice Čeňovického katastru směrem na pole mezi Jezerem a osadou Střížkov


Zimní krajina - Smilov

Zimní krajina - Smilov

Zimní krajina - Smilov


Zimní krajina - Smilov


Čapek, les u Čeňovic - focen v listopadu z hráze rybníka Radvan


Bříza pokrytá jinovatkou u hráze rybníka Stržínek


Lesík na hrázi rybníka Radvan-jako od dědy Mrazíka


Teplýšovice v podzimním slunci


Kostel sv. Havla - barokní dominanta Teplýšovic


Bříza bělokorá - hojně rozšířený strom, který zde dobře snáší klimatické podmínky
Dubová alej po pár letechKrajina mezi obcí Teplýšovice a Čeňovice


Kostel sv. Havla v pozadí dubové aleje


Začíná podzim


Nově vysázená dubová alej z Čeňovic do Kochánova


Statné buky-chlouba teplýšovických lesů


Bukový les - Zálesí


Buky v Zálesí - není zde krásně?


Nově vysásený remíz nad obcí Teplýšovice. Cílem projektu je: protierozní opatření, zadržování vody v krajině, ochrana vesnice před západními větry.


Remíz Na Kovárnech- západ slunce nořící se v hustém porostu


Remíz Na Kovárnech - zrající jeřabiny - pochoutka pro ptactvo


Remíz Na Kovárnech - dobře rostoucí porost


Na zdejších zahrádkách kvetou Ibišky


Pohled na kostel sv. Havla od remízu Na Kovárnech


Soumrak zrcadlící se v hladině nového rybníka u Čeňovic


Plány revitalizace území v Kochánově - realizováno pomocí SFŽP v roce 2011


Revitalizace území Na Předevsi - Kochánov - realizace


Revitalizace území Na Předevsi - Kochánov - horní rybník


Revitalizace území Na Předevsi - Kochánov - koryto vodoteče


Revitalizace území Na Předevsi - Kochánov - průtočná tůň


Revitalizace území Na Předevsi - Kochánov - studánka


Čistá voda čeřená místními kapry


Multifunkční objekt TJ Sokol Teplýšovice, společenský prostor se zázemím pro sportovce vytápěný pomocí obnovitelných zdrojů energie. Financováno dotačními prostředky LEADER Posázaví 2011. Na realizaci se podílela řada dobrovolníků z řad členů i nečlenů tělovýchovné organizace.


Vítání jara a vedení dětí k ekologii


Volně pasoucí se dobytek


Hnízdiště labutí a dalšího vodního ptactva na rybnící u Čeňovic


Výsatba javorů podél cesty k vysílači u Kochánova


Ovčín - poslední z kaskády rybníků u Čeňovic


Zalesněné kopce a remízy


Péče o sakrální objekty a okolního prostranství - Kalpička v Humenci


Dětské hřiště z přírodních materiálů - hřiště u mateřské školky


Jeden z herních prvků v Kochánově


Péče o sakrální objekty a veřejná prostranství - zvonička v Kochánově


Údržba propustků - most přes Křešický potok v Humenci


Péče o sakrální objekty - kaplička u Čeňovic


Vztah občanů k místu, kde žijí - udržování tradic - pomlázka


Dětské soutěže s přírodní tématikou


Vztah občanů k místu, kde žijí, jejich ochota pečovat o vlastní i společný prostor - využívání sakrálních objektů k tradičním církevním obřadům - bohoslužba u kapličky v Čeňovicích


Zapojení veřejnosti do komunitního plánování a následné realizace - hřiště za ZŠ Teplýšovice


Vedení dětí k ekologii - každoroční účast ZŠ Teplýšovice na projektu Čistá řeka Sázava


Obnovený remíz u Čeňovic - realizováno soukromou osobou


Výstavba rybníku s tůní 2011 - investor soukromá osoba - projekt vychází z plánovaných krajinotvorných opatření s cílem udržení vody v krajině


Mikroregionální projekt, který je ve fázi vyřizování stavebního povolení. Z rozhledny bude krásný rozhled do malebné okolní krajiny.

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 18.5. 2017

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017 více zde »

Úřední deska 15.5. 2017

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Teplýšovice za rok 2016 více zde »

Aktuality 12.12. 2016

Bezpečnost na železnicivíce zde »

Aktuality 16.5. 2016

Vítání občánkůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek